Vragen? TEL : 078 - 6139089
0 € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

section

 

Groen vinkje slapenonlineIN VERBAND MET HET
         CORONAVIRUS IS ONZE

         WINKEL DICHT.
         ONLINE GAAT DOOR!!!

   

 

Groen vinkje slapenonlineINDIEN U TOCH WILT 
         AFHALEN IN

        DORDRECHT:
        BESTEL ONLINE

     BETAAL VIA IDEAL EN
         GEEF AAN "AFHALEN"
         OP AFSPRAAK
         ZETTEN WIJ HET
         VOOR U KLAAR

 

 

        

 

EPOXY

Artikelen 1 tot 10 van 37 in totaal

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Foto-tabel  Lijst 

Van hoog naar laag sorteren
 • SNELLE UV EPOXY RESIN VOOR SIERADEN etc

  SNELLE UV EPOXY RESIN VOOR SIERADEN etc

  Een snel uithardende UV epoxyhars die vooral heel handig is voor kleinere projecten, zoals sieraden, onderzetters e.d. waarbij men wat vlotter wilt kunnen werken.

  Deze 2-komponenten epoxy is glashelder en zeer goed UV bestendig.  Tot 2 cm dik in 1 keer te gieten.
  De epoxyhars 155  heeft een hoge glans en goede chemische resistentie. Het geeft uw produkt een glashelder glad-kleefvrij uiterlijk en een langdurige bescherming door o.a. zijn hoge krasvastheid.
  De epoxyhars heeft een lage viscositeit en is zelf-ontluchtend.

  Voordelen en eigenschappen van de glasheldere epoxyhars:
  Oplosmiddel vrij.
  Stinkt niet/nauwelijks. 
  Goede UV bestendigheid.
  Tot 2 cm. dik te gieten.
  Glashelder eindresultaat. 
  Hoge krasvastheid en bescherming.
  Vloeit waterpas uit.
  Zelf-ontluchtend.
  Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc). 
  Deze epoxyhars kan ook ingekleurd worden met een epoxy pigmentpasta, poeder pigment,metallic poeder pigment, Adirondack alcohol inkt of Artwork pigmenten, glitters e.d.

  VERBRUIK:
  1e laag als primer:                             ca. 300 tot 400 gram per m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond).
  Volgende lagen (indien gewenst):         ca. 250 gram per m2.
  Gietlaag:                                          ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte.

  TOEPASSINGEN:
  Deze giethars kan o.a. gebruikt worden voor het transparant gieten van diverse kleinere objecten zoals sieraden, naambordjes, onderzetters, kaarsenhouders, kleine kunstwerken, ingietingen etc.

  MENGVERHOUDING:
  Mengverhouding hars/verharder in gewichtsdelen 100/45

  100 gewichtsdelen Epoxyhars                         artikelnummer: 155
  45   gewichtsdelen Verharder                          artikelnummer: 155/HAR
  (b.v. 100 gram  epoxyhars met 45 gram verharder)

  Mengverhouding hars/verharder in volumedelen 100/50

  100 ml  Epoxyhars                                            artikelnummer: 155
  50   ml. Verharder                                             artikelnummer: 155/HAR


  * Verwerkingstijd/geltijd:   ca. 65 minuten (25ºC)
  * Hanteerbaar na:  ca. 16 (23º C), afhankelijk van de dikte en de vorm.
  * Minimale verwerkingstemperatuur: 18º C

  Verpakking: 145 gram, 725 gram. 1,45 kilo


  De epoxyhars sets zijn inclusief verharder.

  Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).

   
  Epoxyhars:
  Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700), oxiraan, mono [(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten
  Signaalwoord
  : Waarschuwing

  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag; een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Epoxyverharder:
  3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
  Signaalwoord: Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 Scahdelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P260 Stof of nevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): -
    
  Meer info
  € 15,99

 • NIEUW! EPOWORLD UV EPOXY RESIN TOT 3 CM ZELFONTLUCHTEND  150

  NIEUW! EPOWORLD UV EPOXY RESIN TOT 3 CM ZELFONTLUCHTEND 150

  NIEUW UIT AMERIKA:

  Een GLASHELDER 2-komponenten, zeer goed UV bestendig epoxysysteem. Tot 3 cm dik in 1 keer te gieten.
  De Epoworld epoxy heeft een hoge glans en goede chemische resistentie. Het geeft uw produkt een glashelder glad-kleefvrij uiterlijk en een langdurige bescherming door o.a. zijn hoge krasvastheid.
  Zelfs bij het gieten in een dikke laag blijft de hars glashelder. Door de trage uitharding kan de hars in 1 keer in een dikke laag  gegoten worden. De epoxyhars heeft een lage viscositeit en is zelf-ontluchtend.

  Voordelen en eigenschappen van de glasheldere epoxyhars:
  Oplosmiddel vrij.
  Stinkt niet/nauwelijks. 
  Goede UV bestendigheid.
  Tot 3 cm. dik te gieten.
  Glashelder eindresultaat. 
  Hoge krasvastheid en bescherming.
  Vloeit waterpas uit.
  Zelf-ontluchtend.
  Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc). 
  Deze epoxyhars kan ook ingekleurd worden met een epoxy pigmentpasta, poeder pigment,metallic poeder pigment, Adirondack alcohol inkt of Artwork pigmenten, glitters e.d.

  VERBRUIK:
  1e laag als primer:                             ca. 300 tot 400 gram per m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond).
  Volgende lagen (indien gewenst):         ca. 250 gram per m2.
  Gietlaag:                                          ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte.

  TOEPASSINGEN:
  Deze giethars kan o.a. gebruikt worden voor het transparant gieten van diverse objecten zoals  tafelbladen, decoratieve gietstukken, dienbladen, sieraden, naambordjes, onderzetters, kaarsenhouders, lampenvoeten, kunstwerken enz. enz. en het ingieten van voorwerpen, bloemen, insecten e.d.

  MENGVERHOUDING:
  Mengverhouding hars/verharder in gewichtsdelen 100/50

  100 gewichtsdelen Epoxyhars                         artikelnummer: 150
  50   gewichtsdelen Verharder                         artikelnummer: 150/HAR
  (b.v. 100 gram  epoxyhars met 50 gram verharder)

  Mengverhouding hars/verharder in volumedelen 100/60

  100 ml  Epoxyhars                                            artikelnummer: 150
  60   ml. Verharder                                            artikelnummer: 150/HAR
   

  De hars heeft een trage uitharding om te zorgen dat hij volledig glashelder blijft en dat alle luchtbellen eruit kunnen verdwijnen.

  * Verwerkingstijd/geltijd:   ca. 6-8 uur (23 C)
  * Hanteerbaar na:  48-72 uur (23 C)
  * Minimale verwerkingstemperatuur: 18 C
  * Volledige doorharding: 3-5 dagen, afhankelijk van de dikte en de vorm.

  De epoxyhars sets zijn inclusief verharder.

  Kijk bij het Informatiecentrum naar wat u met deze hars kunt doen: Informatiecentrum

  Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).

  Gemaakt door Henny Zuidam
  Epoxyhars:
  Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700), oxiraan, mono [(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten
  Signaalwoord: Waarschuwing
  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag; een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Epoxyverharder:
  Polyoxyalkyleneamine
  Signaalwoord: Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P280 Beschermende handschoenen/bescherende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddel een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): -
    
  Meer info
  € 17,79

 • NIEUW! EPOWORLD UV EPOXY RESIN TOT 6 CM ZELFONTLUCHTEND   151

  NIEUW! EPOWORLD UV EPOXY RESIN TOT 6 CM ZELFONTLUCHTEND 151

  NIEUW UIT AMERIKA:

  Een GLASHELDER 2-komponenten, zeer goed UV bestendig epoxysysteem. Tot 6 cm dik in 1 keer te gieten.
  De Epoworld epoxy heeft een hoge glans en goede chemische resistentie. Het geeft uw produkt een glashelder glad-kleefvrij uiterlijk en een langdurige bescherming door o.a. zijn hoge krasvastheid.
  Zelfs bij het gieten in een dikke laag blijft de hars glashelder. Door de trage uitharding kan de hars in 1 keer in een dikke laag  gegoten worden. De epoxyhars heeft een lage viscositeit en is zelf-ontluchtend.

  Voordelen en eigenschappen van de glasheldere epoxyhars:
  Oplosmiddel vrij.
  Stinkt niet/nauwelijks. 
  Goede UV bestendigheid.
  Tot 6 cm. dik te gieten.
  Glashelder eindresultaat. 
  Hoge krasvastheid en bescherming.
  Vloeit waterpas uit.
  Zelf-ontluchtend.
  Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc). 
  Deze epoxyhars kan ook ingekleurd worden met een epoxy pigmentpasta, poeder pigment,metallic poeder pigment, Adirondack alcohol inkt of Artwork pigmenten, glitters e.d.

  VERBRUIK:
  1e laag als primer:                           ca. 300 tot 400 gram per m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond).
  Volgende lagen (indien gewenst):   ca. 250 gram per m2.
  Gietlaag:                                          ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte.

  TOEPASSINGEN:
  Deze giethars kan o.a. gebruikt worden voor het transparant gieten van diverse objecten zoals epoxytafels, tafelbladen, decoratieve gietstukken, kaarsenhouders, lampenvoeten, kunstwerken enz. enz. en het ingieten van voorwerpen, bloemen, insecten e.d.


  MENGVERHOUDING:
  Mengverhouding hars/verharder in gewichtsdelen 100/50

  100 gewichtsdelen Epoxyhars                        artikelnummer: 151
  50   gewichtsdelen Verharder                         artikelnummer: 151/HAR
  (b.v. 100 gram  epoxyhars met 50 gram verharder)

  Mengverhouding hars/verharder in volumedelen 100/60

  100 ml  Epoxyhars                                            artikelnummer: 151
  60   ml. Verharder                                             artikelnummer: 151/HAR
   

  De hars heeft een trage uitharding om te zorgen dat hij volledig glashelder blijft en dat alle luchtbellen eruit kunnen verdwijnen.

  * Verwerkingstijd/geltijd:   ca. 6-8 uur (23 C)
  * Hanteerbaar na:  48-72 uur (23 C)
  * Minimale verwerkingstemperatuur: 18 C
  * Volledige doorharding: 3-5 dagen, afhankelijk van de dikte en de vorm.

  De epoxyhars sets zijn inclusief verharder.

  Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).


  Epoxyhars:
  Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700), oxiraan, mono [(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten
  Signaalwoord
  : Waarschuwing
  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag; een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen):
  EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Epoxyverharder:
  Polyoxyalkyleneamine
  Signaalwoord: Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P280 Beschermende handschoenen/bescherende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddel een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): -
    
  Meer info
  € 29,73

 • NIEUW!!! EPOWORLD EPOXY VOOR GROTE GIETINGEN TOT 10 CM  152

  NIEUW!!! EPOWORLD EPOXY VOOR GROTE GIETINGEN TOT 10 CM 152

  NIEUW UIT AMERIKA:

  Een speciaal GLASHELDER 2-komponenten systeem voor grote gietingen. De epoxy heeft een hoge UV bestendigheid. Tot 10 cm dik in 1 keer te gieten.

  De Epoworld epoxy heeft een hoge glans en goede chemische resistentie. Het geeft uw produkt een glashelder glad-kleefvrij uiterlijk en een langdurige bescherming door o.a. zijn hoge krasvastheid.

  Zelfs bij het gieten in een dikke laag blijft de hars glashelder. Door de trage uitharding kan de hars in 1 keer in een dikke laag  gegoten worden. De epoxyhars heeft een lage viscositeit en is zelf-ontluchtend.

  Voordelen en eigenschappen van de glasheldere epoxyhars:
  Oplosmiddel vrij.
  Stinkt niet/nauwelijks. 
  Goede UV bestendigheid.
  Tot 10 cm. dik te gieten.
  Glashelder eindresultaat. 
  Hoge krasvastheid en bescherming.
  Vloeit waterpas uit.
  Zelf-ontluchtend.
  Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc). 
  Deze epoxyhars kan ook ingekleurd worden met een epoxy pigmentpasta, poeder pigment,metallic poeder pigment, Adirondack alcohol inkt of Artwork pigmenten, glitters e.d.

  VERBRUIK:
  1e laag als primer:                           ca. 300 tot 400 gram per m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond).
  Volgende lagen (indien gewenst):   ca. 250 gram per m2.
  Gietlaag:                                          ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte.

  TOEPASSINGEN:
  Deze giethars kan o.a. gebruikt worden voor het gieten van epoxy tafels, riviertafels (river tables) en tafelbladen, decoratieve gietstukken en het ingieten van grotere voorwerpen.


  MENGVERHOUDING:
  Mengverhouding hars/verharder in gewichtsdelen 100/50

  100 gewichtsdelen Epoxyhars                        artikelnummer: 151
  50   gewichtsdelen Verharder                         artikelnummer: 151/HAR
  (b.v. 100 gram  epoxyhars met 50 gram verharder)

  Mengverhouding hars/verharder in volumedelen 100/60

  100 ml  Epoxyhars                                            artikelnummer: 151
  60   ml. Verharder                                             artikelnummer: 151/HAR
   

  De hars heeft een trage uitharding om te zorgen dat hij volledig glashelder blijft en dat alle luchtbellen eruit kunnen verdwijnen.

  • Verwerkingstijd/geltijd:  ca. 6 uur (23℃)
  • Hanteerbaar na: ca. 48 uur  (23℃)
  • Minimale verwerkingstemperatuur: 18℃
  • Volledige doorharding: 1-3 dagen, afhankelijk van de dikte en de vorm.

  De epoxyhars sets zijn inclusief verharder.

  Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).

  Epoxyhars:
  Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700), oxiraan, mono [(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten
  Signaalwoord
  : Waarschuwing
  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag; een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen):
  EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Epoxyverharder:
  Polyoxyalkyleneamine
  Signaalwoord: Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P280 Beschermende handschoenen/bescherende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddel een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): -


    
  Meer info
  € 78,50

 • EPOXY GIETHARS MET UV FILTER E3020-LE1070

  EPOXY GIETHARS MET UV FILTER E3020-LE1070

  Voor het maken van Resin Art wordt de Epoxy Giethars E3020-LE1070 vaak gebruikt. Deze  zeer transparante 2-componenten giethars kan worden ingekleurd met diverse pigmenten. Deze giethars is geschikt voor gietingen in 1 keer tot 3 cm dik. Daardoor wordt deze hars ook vaak gebruikt voor het maken van een dikke glasachtige laag op tafelbladen, barbladen, keukenbladen etc. Ook het maken van een River Table wordt met deze hars veelvuldig gedaan.

  Het syteem bevat een UV stabilisator, zodat uw produkt beschermt is tegen UV licht.

  Voordelen en eigenschappen van epoxy giethars:

  Oplosmiddel vrij
  Stinkt niet/nauwelijks
  Zeer goede UV bestendigheid
  In 1 keer tot 3 cm. dik te gieten (meerdere lagen kunnen zo op elkaar gegoten worden).
  Zeer helder eindresultaat
  Hoge krasvastheid en bescherming
  Vloeit waterpas uit
  Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof enz.)
  In te kleuren met een epoxy pigmentpasta

  Inhoud: sets van 160 GRAM  tot 8 KG via de site (voor grotere afnames, bel of mail ons voor uw speciale prijs)
  Verpakking: hars + verharder

  Mengverhouding: 100 delen epoxyhars met 60 delen verharder (gewichtsdelen)
  Verwerkingstijd: Bij 20° ca. 40 minuten
  Uithardingstijd: Uitharding wordt bereikt na 24 uur bij 20º a 25º C.
  Verbruik: Primerlaag ca. 150-250 gram/m2 (alleen noodzakelijk bij zuigende ondergrond, zoals hout, beton, etc. Verbruik afhankelijk van zuigkracht ondergrond.)
                  Gietlaag ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte

  1 KG epoxy is ongeveer 0,9 liter

  Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk). 

   

   

   

   

   

  Meer info
  € 13,79

 • EPOXY COATING TRANSPARANT MET UV FILTER E3020-LE1075

  EPOXY COATING TRANSPARANT MET UV FILTER E3020-LE1075

  Een twee komponenten, oplosmiddelvrij en transparant epoxysysteem met een hoge chemische resistentie. De coating geeft uw produkt een zeer helder uiterlijk en een langdurige bescherming door o.a. zijn hoge krasvastheid.

  Voor het transparant afwerken van uw produkt. Het syteem bevat een UV stabilisator, zodat uw produkt beschermt is tegen UV licht.
  Het systeem is geschikt voor het coaten en lamineren van met name transparante en chemisch resistente producten zoals hout, led verlichting, tegels, tafelbladen, keukenbladen, badkamerartikelen, werkbladen, voor het coaten van hout, beton, steen, metalen en het behandelen van de achterwand van een aquariuim, surfboards enz.

  De epoxyhars hecht op bijna alle ondergronden.
  Voordelen en eigenschappen van transparante epoxy coating: Oplosmiddel vrij Stinkt niet/nauwelijks Goede UV bestendigheid Zeer helder eindresultaat Hoge krasvastheid en bescherming Vloeit waterpas uit Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc).  Deze coating kan ook ingekleurd worden met een epoxy pigmentpasta.


  Inhoud: sets van 160 GRAM  tot 8 KG via de site (voor grotere afnames, bel of mail ons voor uw speciale prijs)
  Verpakking: hars + verharder

  Mengverhouding: 100 delen epoxyhars met 60 delen verharder (gewichtsdelen) - 100 delen epoxyhars met 69 delen verharder (volume).
  Verwerkingstijd: Bij 20° ca. 40 minuten
  Uithardingstijd: Uitharding wordt bereikt na 24 uur bij 20º a 25º C.
  Verbruik: 1e laag ca. 300 tot 400 gram per m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond). Volgende lagen ca. 250 gram per m2.

  De epoxyhars sets zijn inclusief verharder (b.v. 1 Kg. epoxyhars + 600 gram verharder = 1,6 Kg)

  Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).
    
  Meer info
  € 13,99

 • UNIVERSELE EPOXYHARS SNEL  E3010-LE1050

  UNIVERSELE EPOXYHARS SNEL E3010-LE1050

  Een universeel epoxyharssysteem met een snel type verharder (verwerkingstijd circa 25 minuten) , voor o.a. bekledingen met glasweefsels, koolstof- en aramideweefsels (meestal worden epoxyharsen niet in combinatie met glasmatten gebruikt, omdat het bindmiddel wat deze matten bij elkaar houdt niet oplost), lakken, vloer- en wandcoating, conserveren en lijmen van hout, plamuurmassa’s en verlijmingspasta, het maken van gietstukken in combinatie met vulstoffen e.d.
  Snelle kleefvrije uitharding. Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt (dit is erg temperatuurafhankelijk).

  Het systeem wordt o.a. gebruikt voor het bekleden van hout, metaal, polyester- en epoxy-ondergronden van bijvoorbeeld schepen, kano’s e.d. In combinatie met een vulstof b.v. Microdol ook geschikt als giethars. Door de kleefvrije uitharding en de helderheid ook te gebruikten als lak voor b.v. hout en metaal en voor vloeren en wanden.

  De epoxyhars sets zijn inclusief verharder (b.v. 500 gram epoxyhars + 250 gram verharder = 750 Gram)

  Inhoud: sets van 0,15 KG  tot 15 KG via de site (voor grotere afnames, bel of mail ons voor uw speciale prijs)
  Verpakking: hars + verharder

  Mengverhouding: 100 delen epoxyhars met 50 delen verharder (gewichtsdelen) - 100 delen epoxyhars met 52 delen verharder (volumedelen)
  Verwerkingstijd: Bij 20° ca. 25 minuten
  Verbruik: afhankelijk van de toepassing

  Epoxyhars:
  Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700), oxiraan, mono [(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten
  Signaalwoord
  : Waarschuwing

  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag; een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen):
  EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Epoxyverharder:
  Polyoxyalkyleneamine
  Signaalwoord: Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P280 Beschermende handschoenen/bescherende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddel een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): -


  Meer info
  € 10,00

 • UNIVERSELE EPOXYHARS LANGZAAM  E3010-LE1060

  UNIVERSELE EPOXYHARS LANGZAAM E3010-LE1060

  Een universeel epoxyharssysteem met een langzaam type verharder  (verwerkingstijd circa 50 minuten), voor o.a. bekledingen met glasweefsels, koolstof- en aramideweefsels (meestal worden epoxyharsen niet in combinatie met glasmatten gebruikt, omdat het bindmiddel wat deze matten bij elkaar houdt niet oplost), lakken, vloer- en wandcoating, conserveren en lijmen van hout, plamuurmassa’s en verlijmingspasta, het maken van gietstukken in combinatie met vulstoffen e.d.
  Kleefvrije uitharding. Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt (dit is erg temperatuurafhankelijk).

  Het systeem wordt o.a. gebruikt voor het bekleden van hout, metaal, polyester- en epoxy-ondergronden van bijvoorbeeld schepen, kano’s e.d. In combinatie met een vulstof b.v. Microdol ook geschikt als giethars. Door de kleefvrije uitharding en de helderheid ook te gebruikten als lak voor b.v. hout en metaal en voor vloeren en wanden.

  Mengverhouding: 100 gewichtsdelen hars : 50 gewichtsdelen verharder   - 100 volumedelen hars : 52 volumedelen verharder
   
  Verwerkingstijd circa 50 minuten.
  De epoxyhars sets zijn inclusief verharder (b.v. 500 gram epoxyhars + 250 gram verharder = 750 Gram)
  Meer info
  € 10,00

 • EPOXY STARTERSPAKKET E3045

  EPOXY STARTERSPAKKET E3045

  Het Epoxy Starterspakket bevat een epoxy giethars en alle andere materialen om meteen aan de slag te gaan met bijvoorbeeld een kunstwerk, tafel, dienblad, vloer etc.  
  De heldere epoxy resin bevat een ingebouwde UV stabilisator, zodat hij niet geel wordt.

  Dit pakket bevat het volgende:

  - 800 gram UV Epoxy resin transparant LE 1070
  - 10 stuks vinyl handschoenen 
  - 10 stuks houten mengspatels
  -  2 stuks mengbekers 350 ml
  -  5 stuks verdelers


  Indien u kleuren wilt toevoegen aan de hars kunt u deze apart bijbestellen. Wij leveren ook diverse mallen, zoals onderzetters, sieraden enz.

   

  Meer info
  € 39,99

 • MASTERCOATING ARTWORK RESIN

  MASTERCOATING ARTWORK RESIN


  Deze Mastercoating Artwork Resin is beter en voordeliger dan alle bekende merken en daarom onmisbaar in de Resin art. Het is een mooi dik (hoge viscositeit) en glashelder systeem.
  Het systeem is twee komponenten en eenvoudig te verwerken en geeft een glashelder en hoogglans effect. Hierdoor is dit product uitermate geschikt voor het overgieten van tafelbladen, foto's, canvas, schilderijen, posters, kunstvoorwerpen, 3D vloeren, sieraden enz. Na uitharding geeft Mastercoating Artwork Resin een harde, glasachtige en UV bestendige (vergeelt niet) toplaag op uw object.

  Waarom kiest u voor dit produkt:

  Mastercoating artwork resin kan gebruikt worden op heel veel ondergronden zoals schildersdoek, hout, canvas, glas, beton, MDF, perspex etc. Indien gewenst kan deze hars ook ingekleurd worden met poeder pigmenten of epoxy pigmentpasta. Het voordeel van deze hars is dat de kleurstoffen niet teveel uitlopen, zodat u een prachtig effect kunt creeeren.
  De mengverhouding van 1:1 op volume zorgt ervoor dat het heel handig te gebruiken is.
  De vrij snel uithardende hars kan worden gebruikt door middel van gieten, kwast, roller of spatel waardoor alles mogelijk is.

  De hars kan in 1x tot 3 mm dikte aangebracht worden en 1 laag is dan voldoende voor een prachtig uiterlijk. U kunt ook een dunne laag aanbrengen, om uw foto of schilderij af te werken en te beschermen.

  Wat is doming:


  Mastercoating artwork resin is zeer geschikt als doming epoxy, omdat deze epoxy een hoge viscositeit heeft.. Doming is een speciale techniek waarbij een schilderij, foto of tafelblad e.d. wordt voorzien van een epoxylaag. De epoxy vormt een bolle 3D laag over het object. De vorm van de bolling doet denken aan dat van een dome=bolvormige kap. Hier komt de benaming doming vandaan.

  Waarvoor kan het gebruikt worden:

  - acryl schilderijen
  - schildersdoek
  - meubels
  - tafelbladen
  - glas
  - 3D vloeren
  - hout
  - mixed media
  - sieraden
  - mozaiek
  - foto's
  - canvas  etc.


  Voordelen en eigenschappen van de Mastercoating artwork resin:
  Hoge viscositeit  (hars: 3.800 mPa.s  -  harder: 2.200 mPa.s -  gemengd produkt: 2.600 mPa.s
  Snelle doorharding.
  Oppervlakte heeft een prachtige glans
  Oplosmiddel vrij.
  Stinkt niet/nauwelijks. 
  Goede UV bestendigheid.
  Hoge krasvastheid en bescherming.
  Vloeit waterpas uit.
  Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc). 
  Deze epoxyhars kan ook ingekleurd worden met een epoxy pigmentpasta - pigment poeder - alcohol inkt - acryl inkt - glitters e.d.

  Geltijd: ca. 40 minuten bij 25ºC

  Mengverhouding(gewicht):   100 : 84
  Mengverhouding (volume):  100 : 100

  Verbruik: 1e laag ca. 300 tot 400 gram per m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond). Volgende lagen ca. 250 gram per m2.
                  Gietlaag ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte.
                 

  De Mastercoating artwork resin sets zijn inclusief verharder.

  Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).
  Voorbeeld is gemaakt door bekende kunstenares Petra Jongbloed
   
  Meer info
  € 27,95

Artikelen 1 tot 10 van 37 in totaal

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Foto-tabel  Lijst 

Van hoog naar laag sorteren

Epoxyharsen zijn twee componenten, oplosmiddelvrije kunstharsen die na het toevoegen van een verharder uithardt. Ze worden voor heel veel doeleinden gebruikt. Er zijn epoxyharsen voor het coaten, lijmen, opvullen, lamineren, gieten etc. Wilt u hulp bij het kiezen van de juiste epoxy? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.