Vragen? TEL : 078 - 6139089
0 € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

section

 

Groen vinkje slapenonlineBestellen op rekening
         Verzendkosten: €5,00

  

 

Groen vinkje slapenonlineVoor 13:00 besteld?
         Morgen in huis!

         Afhalen in Dordrecht

 

Groen vinkje slapenonlineVanaf €50,- GRATIS 
         verzending

 

Groen vinkje slapenonlineAL ONZE EPOXY
         Inclusief UV 
         Stabilisator

Groen vinkje slapenonlineBestellen op rekening
         Verzendkosten: €5,00

Groen vinkje slapenonlineVoor 13:00 besteld? Morgen in
         huis!
Afhalen in Dordrecht

Groen vinkje slapenonlineVanaf €50,- GRATIS verzending

Groen vinkje slapenonlineAL ONZE EPOXY 
         Inclusief UV Stabilisator

Een laag viskeus, oplosmiddelvrij  systeem, met een korte geltijd, snelle doorharding en een glad-kleefvrij oppervlak. De verwerking van epoxyharsen is in vele opzichten gelijk aan die van polyesterharsen. Er zijn echter enige duidelijke verschillen:

*              Het totale doorhardingsproces verloopt bij epoxyharsen geleidelijker. De eigenschappen van de uitgeharde epoxyhars zijn echter beter; o.a. grotere slagvastheid en bij gietstukken minder krimp.

*              Aan de epoxyhars wordt uitsluitend de verharder toegevoegd welke speciaal op het betreffende epoxysysteem is afgesteld. De eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verschillende epoxysystemen kunnen onderling sterk variëren.

*              Glasmatten zijn bij hoeken, randen, gekromde vlakken, profielen e.d. moeilijker te verwerken omdat de binder niet oplost. In de meeste gevallen worden er dus geweven bewapeningsmaterialen gebruikt.

*              Met epoxyhars kan o.a. ook op polystyreenschuim gewerkt worden, terwijl deze schuimsoort met polyesterhars direct oplost. Polyurethaanschuim kan zowel met epoxy-, als met polyesterharsen bewerkt worden.

*              Kleurpigmenten voor polyesterhars kunnen niet voor epoxyhars gebruikt worden. Voor de epoxyharsen worden speciale pigmenten geleverd.

*              Bij de verwerking van epoxy-systemen zijn meer mensen gevoelig voor de inwerking van de epoxyhars/verharder op de huid dan bij de verwerking van polyesterharsen. Gebruik daarom altijd handschoenen en eventueel een beschermings-crème (Rosalex Barrier Cream).

*              Nog meer dan bij de verwerking van polyesterharsen geldt voor de epoxyharsen: "SCHOON EN HYGIENISCH WERKEN"- volgens de verwerkingsvoorschriften.

 

TOEPASSINGEN:
Bekledingen, gietstukken, lakken,  vloer- en wandcoating, plamuurmassa's en verlijmingspasta.

Door de lage viscositeit heeft dit epoxy-systeem een zeer uitgebreid toepassingsgebied. Het is een uitstekende lamineerhars met diverse bewapeningsmaterialen (glasweefsels, glasrovings, koolstof- en aramideweefsels e.d.) voor o.a. het bekleden van hout, metaal, polyester- en epoxyondergronden.

Het systeem is ook zeer goed bruikbaar als giethars in combinatie met een vulstof b.v. Calcium Carbonaat (zie o.a. hoofdstuk warmteontwikkeling). Door de kleefvrije uitharding en het feit dat het een zeer helder, praktisch niet vergelend systeem is, kan het prima gebruikt worden als lak voor b.v. hout en metaal en voor vloer- en wandcoatings. Door middel van toevoeging van vulstoffen kan men een plamuurmassa of verlijmingspasta verkrijgen.

 

VERWERKING:
Mengverhouding hars/verharder in gewichtsdelen 100/50

100 gewichtsdelen Epoxyhars                        E 3010

50 gewichtsdelen Verharder                           LE 1050

Deze mengverhouding dient zo goed mogelijk aangehouden te worden, het instellen van de "Geltijd of Potlife" door minder of meer verharder toe te voegen kan bij epoxyharsen niet gebruikt worden. ("Geltijd of Potlife" is de tijd gedurende de hars na het toevoegen van de verharder nog bruikbaar is)

De mengverhoudingen van epoxyharsen worden opgegeven in gewichtsdelen; de hoeveelheid hars en verharder moet dus worden afgewogen. Bij een systeem 100/50 wordt b.v. 1 Kg. epoxyhars gemengd met 500 Gram verharder. 

 

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing onze Verkoopvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht. Hr. K.v.K. Dordrecht nr. 23035498. Op aanvraag wordt u een exemplaar toegezonden. De in onze documentaties, handleidingen en beschrijvingen verstrekte gegevens worden naar beste weten verstrekt doch vormen nooit een garantie voor de resultaten met de genoemde producten. De afnemer zal b.v. door eigen proefnemingen moeten beslissen of het geleverde produkt  voor zijn toepassing geschikt is. Ook mondeling of schriftelijk gegeven adviezen e.d. zijn altijd vrijblijvend en gelden niet als garantie voor de verwerkte materialen.

 

 

Is de "Potlife" in de aanmaakbeker/emmer tijdens de verwerking te kort, dan kan men het mengsel over een groter oppervlak uitgieten b.v. in een platte bak. Hierdoor wordt de warmteontwikkeling verminderd en de verwerkingstijd verlengd.

Bij het inkleuren van de epoxyhars met een epoxy-pigmentpasta (kleurpasta) dient de pigmentpasta  eerst met de epoxyhars gemengd te worden, alvorens de verharder toe te voegen. Hoeveelheid toe te voegen pigmentpasta is afhankelijk van de kleur. Voor het berekenen van het juiste percentage dient men ook met de hoeveelheid verharder rekening te houden. Na toevoeging van de verharder aan de hars (met eventueel een pigmentpasta) dient het mengsel geroerd te worden. Hulpmaterialen zoals spatels, maatbekers e.d. kunnen met methyleenchloride of aceton gereinigd worden. Het epoxymengsel dient meteen verwerkt te worden.

 

DOORHARDINGSTIJD VAN HET SYSTEEM:
De verwerkingstijd van 500 Gram epoxyhars/verharder bij een producttemperatuur van 20°C. en een omgevingstemperatuur van 20°C. is 20 à 30 minuten.

Uitharding wordt bereikt na 24 uur bij 20 à 25°C.

Epoxyharsen bij voorkeur niet verwerken beneden 18°C. Het is zeer zeker van belang dat de temperatuur van epoxyhars en verharder ca. 20°C. is. De harder is al na een korte uithardingtijd ongevoelig voor vocht, terwijl ook bij lagere temperaturen tot ca. 10°C. nog een redelijke uitharding wordt verkregen. 

 

   

         
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     

Epoxyhars E3010 / Verharder LE 1050

     
     

Parameter

     
     

Unit

     
     

Value

     
     

Shore D hardness  

     
     

                          85

     
     

Tg

     
     

°C

     
     

55

     
     

Compressive strength

     
     

N/mm2

     
     

81

     
     

Compressive modulus

     
     

N/mm2

     
     

1850

     
     

Flexural strength

     
     

N/mm2

     
     

40

     
     

Flexural modulus

     
     

N/mm2

     
     

1350

     
     

Tensile strength

     
     

N/mm2

     
     

51

     
     

Elongation at break

     
     

%

     
     

4,2

     
   

 

   
   


WARMTEONTWIKKELING:
Zoals met vele chemische reacties het geval is gaat ook de doorharding van epoxyharsen gepaard met de vorming van warmte. Vooral bij de snelle systemen (Korte Geltijd) kan deze warmte zich ontwikkelen in zeer korte tijd, waarbij de temperatuur zeer hoog kan oplopen, soms tot 200°C.

Het kan echter ook zolang duren, dat de ontstane warmte door de omgeving wordt opgenomen. In dat geval merkt men nauwelijks iets van enige warmteontwikkeling. Hoe groter de massa hars (b.v. in aanmaakemmer/beker) hoe sneller de reactie kan verlopen en hoe hoger de temperatuur oploopt. Een aanmaakbeker met b.v. 500 Gram hars zal dus heet kunnen worden terwijl men bij eenzelfde hoeveelheid uitgestreken over een oppervlak (laminaat) van de warmteontwikkeling niets of weinig zult merken. Bij het maken van o.a. gietstukken en bij niet verwerkte restanten dient men met de warmteontwikkeling rekening te houden.
 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:
Bij de verwerking en alle handelingen met epoxyhars, epoxy-verharders en epoxy-verdunners, dienen de veiligheidsvoorschriften, aanbevelingen en hygiënische wenken (welke op het etiket vermeld zijn) strikt te worden opgevolgd. Raadpleeg voor gebruik de handleiding, het etiket en het veiligheidsinformatieblad. Alle epoxyproducten uitsluitend in een goed gesloten verpakking op een koele, droge en veilige plaats buiten bereik van kinderen bewaren.

Om zelfontbranding (bij aanraking met b.v. een brandbaar oplosmiddel) te voorkomen, restanten hars welke zijn gaan geleren onder water zetten (beslist niet in de vuilnisbak of container). Overgebleven hars- verharder en verdunner welke niet meer gebruikt wordt NIET in de vuilnisbak of afvalcontainer- deze APART inleveren bij b.v. een chemisch-afval depot. Bij de reinigings/ontvettingsmiddelen dient men er rekening mee te houden dat Aceton zeer brandbaar is.

 

 

Voor alle verdere vragen en adviezen of technische gegevens staan wij gaarne tot uw dienst.