Vragen? TEL : 078 - 6139089
0 € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

section

 

Groen vinkje slapenonlineBestellen op rekening
         Verzendkosten: €5,00

  

 

Groen vinkje slapenonlineVoor 13:00 besteld?
         Morgen in huis!

         Afhalen in Dordrecht

 

Groen vinkje slapenonlineVanaf €50,- GRATIS 
         verzending

 

Groen vinkje slapenonlineAL ONZE EPOXY
         Inclusief UV 
         Stabilisator

Groen vinkje slapenonlineBestellen op rekening
         Verzendkosten: €5,00

Groen vinkje slapenonlineVoor 13:00 besteld? Morgen in
         huis!
Afhalen in Dordrecht

Groen vinkje slapenonlineVanaf €50,- GRATIS verzending

Groen vinkje slapenonlineAL ONZE EPOXY 
         Inclusief UV Stabilisator

Polyurethaanschuim 600/150 A+B

HCFK- en CFK-vrij gietsysteem met zeer goede vloei eigenschappen o.a ontwikkeld voor het ter plaatse isoleren van tanks, leidingen, het discontinu vullen van panelen en het volschuimen van andere complexe objecten.

Komponenten:  A (difenylmethaan-4,4’-diisocyanaat)        B (Polyolblend).

SCHUIMGEGEVENS BIJ HAND MIX 20ºC, 3000 tpm, 8 sec. gemengd:

Reaktietijden    
Start tijd (CRT) = begin van opschuimen      : ca. 40 sec.        ± 4
Geltijd (GT)    : ca. 200 sec.        ± 20
Schuimdichtheid : 33 kg/m³        ± 3


PRODUCT EIGENSCHAPPEN:

                                        A-Komponent                B-Komponent

Uiterlijk                            donkerbruine vloeistof    lichtgele vloeistof

Soortelijk gewicht (20ºC)            1235                            1124                          g/l

Viscositeit (20ºC)                       300                             ±500                       mPa.s

Mengverhouding
     gewichtsdelen                       110                              100   
     volumedelen                         100                              100


POLYURETHAANSCHUIM 600/150 wordt aanbevolen waar eenvoudige verwerking van de komponenten belangrijk is. Dit systeem geeft goede resultaten met de meest uiteenlopende mengapparatuur en wordt veel gebruikt voor de handmengmethode, waarvoor dit systeem zeer geschikt is door de vertraagde reactie start.

P.U.-schuim 600/150 is een licht en hard schuim met een hoge sterkte-  gewichts-verhouding, een gesloten celstruktuur, een laag warmtegeleidings-vermogen en een geringe doorlaatbaarheid voor water. Het kan als vloeistof in elke gewenste vorm gegoten worden en hecht zonder gebruik van lijm uitstekend aan allerlei materialen. P.U.-schuim 600/150 kan eenvoudig worden bereid uit twee afzonderlijke vloeibare komponenten, welke bij menging door een chemische reaktie een gas vormen. Door de gasontwikkeling zet de substantie uit tot een schuimachtige massa, waarna de verharding optreed. P.U.-schuim 600/150 voldoet bijzonder goed in toepassingen van uiteenlopende aard, onder meer voor warmte-isolatie en het verkrijgen van permanent drijfvermogen (boten onzinkbaar). Het gebruik als konstruktiemateriaal geeft sterke konstrukties van zeer licht gewicht.

VERWERKING:
Voor het verschuimen van de komponenten kan het volgende programma worden opgesteld:
1)    Kennisneming van de veiligheidsvoorschriften.
2)    Gereedmaken van menger, mengbekers en vol te schuimen ruimte.
3)    Inhoud van de bussen A en B-komp. eerst grondig roeren.
4)    Afwegen van komponent B in de mengbeker.
5)    Gereed zetten van komponent A.
6)    Kontrole van alle faktoren.
7)    Het bijgieten van komponent A aan komponent B.
8)     Het mengen van de komponenten tot een homogeen mengsel. Dit mengen moet na 10 tot 15 seconden vanaf de toevoeging van komponent A beëindigd zijn. Het mengen der beide komponenten behoort krachtig en grondig te geschieden om een goede celstruktuur van het schuim te verkrijgen. Slechte menging kan resulteren in een onregelmatige  cel-struktuur.
9)    Bij het uitschakelen van de motor moet men de vloeistof aan de mengkop gelegenheid geven om hiervan af te slaan.
10)    Uitgieten van het gemengd produkt in de vol te schuimen ruimte.
11)    Schoonmaken van het mengvat en eventuele mengkop met methyleenchloride of aceton.
12)    Kontrole van het opschuimend mengsel.

 
De mengverhouding van de komponenten A en B =      gewichtsdelen  110 : 100
                                                                           volumedelen    100 : 100    

Van 1 Kg. polyurethaanschuim 600/150 wordt ca. 30 liter schuim verkregen: b.v. ruimte om vol te schuimen= 120 liter, benodigde hoeveelheid schuim is dan totaal ca. 4 Kg.

Om een ruimte met schuim te vullen is het nodig dat men eerst de grootte van de ruimte in dm³ (= in liters) berekend. Om een ruimte in alle delen goed vol te schuimen moet men de hoeveelheid schuim minstens 10% ruimer nemen. Het schuim kan een grote druk ontwikkelen zodat het ook in gecompliceerde vormen kan dringen. In de hoeken van de ruimte moeten openingen gemaakt worden om het ontwijken van de lucht mogelijk te maken. Kan men de ruimte niet goed opmeten, dan moet het schuim in gedeelten klaargemaakt en gegoten worden.

Het mengsel A - B moet direkt snel en effektief ( 10-15  sec.) gemengd worden, totdat het mengsel homogeen is (zodat er geen strepen in de vloeistof meer te zien zijn). Als roerder kan b.v. een boortol (ca. 3000 r.p.m.) waarop een propeller gemonteerd is of een mixer gebruikt worden. Ook kan bij niet te grote hoeveelheden met een roerlatje gemengd worden.

De roerder wordt draaiend uit de vloeistof gehaald en dan wordt de motor pas uitgeschakeld. De vloeistof op en aan de mengkop krijgt zodoende de kans om hiervan af te slaan, zodat de mengkop schoon blijft. Men kan de mengkop ook schoon laten draaien in een leeg blikje. De inhoud van de emmer giet men uit in de vol te schuimen ruimte.

Aanhangresten in de emmer mogen nooit uitgeschraapt worden, omdat deze niet voldoende gemengd zijn. Let bij de berekening van de benodigde hoeveelheid schuim op het ‘aanhangverlies’ in de mengbeker of emmer, dit zal bij kleinere hoeveelheden 10-15% van de totale massa zijn.

De emmer dient nu zo snel mogelijk, voordat het mengsel gaat opschuimen, schoongemaakt te worden met methyleenchloride of aceton (aceton is zeer brandbaar!). De wanden van de emmer kunnen met een kwast of lap schoongewreven worden. Is de menger erg vuil, dan moet men deze laten weken in een emmer met methyleenchloride of aceton.

Nadat komponent A aan komponent B is toegevoegd, duurt het ca. 40 seconden voordat het mengsel begint te schuimen. Men dient er rekening mee te houden dat deze tijd is gebaseerd op een temperatuur van ca. 20°C. Een hogere temperatuur houdt in, dat deze tijd korter is. Tijdens het wegen en mengen moet dus snel en efficiënt gewerkt worden.

De verwerkingstemperatuur moet voor het verkrijgen van een goed resultaat variëren van 18° tot 23°C. Zijn de komponenten aan kou blootgesteld geweest, bij b.v. transport of opslag, dan is het nodig de inhoud eerst op kamertemperatuur te brengen en grondig te mengen voor deze kunnen worden gebruikt.

Komponenten A en B moeten VORSTVRIJ bewaard worden.

Het materiaaloppervlak waarop het schuim moet hechten moet schoon en droog zijn. Vet, olie en andere verontreinigingen behoren te worden verwijderd. Staal moet roestvrij worden gemaakt, met wasmiddelen zijn ontvet en afgespoeld met een oplosmiddel. Alle oppervlakken die in contact met het schuim komen dienen ten minste 20°C. te zijn om loslaten van het schuim te voorkomen.

Bij het opschuimen komt warmte vrij. In het midden van een grote hoeveelheid schuim wordt de warmte door de isolatie van het schuim langzaam afgegeven, zodat enige tijd verloopt, voordat de kern van het schuim hard is geworden. De mal, vorm of ruimte, waarin het schuim wordt gegoten, moet zoveel mogelijk op de verwerkingstemperatuur gebracht worden, anders

POLYURETHAANSCHUIM VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:
Bij het mengen moet men een beschermende bril, handschoenen en een overall of plastic schort dragen. Verwerk het schuim altijd in een goed geventileerde ruimte en draag bij grote hoeveelheden een dampmasker.  Spatjes schuim zijn moeilijk van kleding en huid te verwijderen.

DE BEHANDELING VAN DE VLOEISTOFFEN:
De vloeistoffen koel bewaren. De temperatuur van de vloeistoffen mag niet hoger worden dan ca. 25°C. Bussen en vaten dienen niet geopend te worden bij temperaturen hoger dan 25º C. Bij het openen van de bussen of vaten van Komponent B laat men eerst de overdruk voorzichtig ontsnappen, voordat men de sluitdop er helemaal afschroeft.

De schuifkranen mogen niet op de vaten blijven zitten als de opslagduur langer dan 1 week is. De beide komponenten dienen altijd bewaard te worden in goed gesloten blikken of drums, omdat zij beide vocht uit de lucht kunnen aantrekken. Bussen of vaten met komponent A en B mogen zeker niet langer dan 1 uur in de buitenlucht openstaan.

Opslagtemperatuur    A-Komponent    B-Komponent

                                      10-25º C        15-22º C

     
Voor alle verdere vragen en adviezen of technische gegevens staan wij gaarne tot uw dienst.
Raadpleeg voor gebruik het etiket op de verpakking en de veiligheidssheet.

De in onze dokumentaties - handleidingen - beschrijvingen en verstrekte gegevens worden naar beste weten verstrekt doch vormen nooit een garantie voor de resultaten met de genoemde produkten. De afnemer zal b.v. door eigen proefnemingen moeten beslissen of het geleverde produkt voor zijn toepassing geschikt is. Ook mondeling of schriftelijk gegeven adviezen e.d. zijn altijd vrijblijvend en gelden niet als garantie voor de verwerkte materialen.