Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS IS ONZE WINKEL DICHT. ONLINE GAAT DOOR!!!

BETAAL VIA IDEAL EN GEEF AAN "AFHALEN" OP AFSPRAAK ZETTEN WIJ HET VOOR U KLAAR

INDIEN U TOCH WILT AFHALEN IN DORDRECHT: BESTEL ONLINE

DD LAK HOOGGLANS 1 KG 20/1000

44,99

Artikelnummer: 20/1000 Categorie:

Beschrijving

Een hoogwaardige twee componenten polyurethaanlak. De lak heeft een hoge glans, een uitstekende vloei, zeer hoge krasvastheid en een uitstekende hechting op polyester.

Ook te gebruiken als aflak op hout, epoxy, staal, aluminium, A.B.S. e.d. en als antisliplaag in combinatie met de DD Lak antislippoeder.

De DD lak is niet geschikt voor onder de waterlijn.

De lak kan verwerkt worden met een kwast, roller of spuit. Hiervoor leveren wij ook verdunners.

Mengverhouding: basis/verharder 100:50 gewichtsdelen.
Verbruik is ca. 100 gram per m²
Bij 20° na 1 tot 2 uur stofdroog.
Overschilderbaar zonder schuren tussen de 24 en 48 uur.
Minimale verwerkingstemperatuur 15°C

Leverbaar in transparant, 27 standaard kleuren, wit en zwart en alle RAL kleuren. De 27 standaard kleuren en de RAL kleuren vindt u weergegeven in onderstaande digitale kleurenkaarten.

Let erop dat de gekozen kleur enigzins kan afwijken in verband met instellingen van uw beeldscherm. De aluminium kleuren RAL 9006 en RAL 9007 zijn een benadering van de fysieke kleuren.

Levertijd: 3-5 dagen.
Verpakking: 1 Kg Set

BASIS:
2-methoxy-1-methylethylacetaat. Reactiemassa van bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

VERHARDER:
Hexamethyleen-1.6-diisocyanaat homopolymeer
2-methoxy-1-methylethylacetaat.
hexamethyleen-1,6 diisocyanaat
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat
Signaalwoord: WaarschuwingWaarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H332 Schadelijk bij inadmeing. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335-H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg