Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS IS ONZE WINKEL DICHT. ONLINE GAAT DOOR!!!

BETAAL VIA IDEAL EN GEEF AAN "AFHALEN" OP AFSPRAAK ZETTEN WIJ HET VOOR U KLAAR

INDIEN U TOCH WILT AFHALEN IN DORDRECHT: BESTEL ONLINE

TIM HOLTZ RANGER ALCOHOL INKT METALLIC 200/VI/M

8,17

Wissen
Artikelnummer: 200/VI/M Categorie:

Beschrijving

Tim Holtz Ranger Adirondack is een hoogwaardige, zuurvrij en transparante inkt op basis van alcohol. Deze bijzondere inkten zijn verkrijgbaar in verschillende prachtige metallic kleuren.
De inkt geeft de epoxyhars een apart uiterlijk. De kleurstof is krachtig en geeft bijzondere effecten. De kleurstoffen zitten in flesjes met een pipet, zodat je eenvoudig kleine hoeveelheden kunt doseren.

Te gebruiken voor sieraden, schilderijen, onderzetters, orgonites etc. Goed bestand tegen verkleuring en vervagen.
Toevoeging: 0,1 % is al voldoende.

De volgende kleuren zijn beschikbaar:

Metallic Mixatives Copper
Metallic Mixative Gold
Metallic Mixative Silver
Metallic Mixative Rose Gold
Metallic Mixative Gunmetal

De kleuren kunnen onderling gemengd worden.
Leverbaar in 15 ml. verpakking.

Tim Holtz Alcohol Ink:
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): Ontvlambare vloeistof. Ontvlambare damp. Damp kan vuur veroorzaken. Schadelijk bij inslikken. Irriterend voor de ogen. Irriterend voor de huid. 
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210  Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. -Niet roken. P260 Stof of nevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, , , ,